Ingenieursbureau A J de Vries bv in Drachten is gespecialiseerd in het ontwerpen en detailleren van staalconstructies. U kunt bij ons terecht voor hoofd- en detailberekeningen en voor uitwerkingen op detailniveau (werkplaatstekeningen).

Voor het vervaardigen van de werkplaatstekeningen voor staalconstructies wordt gebruik gemaakt van het STRUCAD tekensysteem, dat speciaal ontwikkeld is voor staalconstructies.

De voorlopige tekeningen worden tijdens het bouwproces per post of e-mail (pdf of dxf) ter controle aan u toegestuurd. Voor de controle en uitwerken van een staalconstructie kan een Struwalker model aangemaakt worden, waarin de moeilijke punten optisch bekeken kunnen worden.

Met Strucad worden uit een 3D-model tekeningen en lijsten gegenereerd. Tevens kunnen we op verzoek .dstv bestanden voor de pons-knipmachines en voor de boor-zaagstraat aanleveren.

Om een indruk te krijgen van de diversiteit van het werk van Ingenieursbureau A J de Vries en voor een overzicht van enkele projecten waaraan wij hebben meegewerkt, kunt u kijken onder projecten.

Wij hopen u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

INGENIEURSBUREAU AJ DE VRIES BV

Albert de Vries

kvk 01110135     btw NL8149.19.777.B01